Consultatieversie MvT wetsvoorstel strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen m.h.o. het plegen van seksueel misbruik met kinderen

Memorie van Toelichting op de wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het zelfstandig strafbaar stellen van voorbereidingshandelingen met het oog op het plegen van seksueel misbruik met kinderen.

Consultatieversie MvT wetsvoorstel strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen m.h.o. het plegen van seksueel misbruik met kinderen ( PDF | 7 pagina's | 133 kB )