Uitstel beantwoording Kamervragen over Besluit bedrijfs- en organisatiemiddel Wdo

Staatssecretaris Knops meldt dat de antwoorden op vragen over het ontwerpbesluit houdende vaststelling van regels inzake de erkenning van bedrijfs- en organisatiemiddelen en bijbehorende diensten (Besluit bedrijfs- en organisatiemiddel Wdo) later komen dan gebruikelijk.