7e incidentele suppletoire begroting Financiën 2020

Wetsvoorstel tot wijziging van de begrotingsstaat van het ministerie van Financiën voor het jaar 2020 (7e incidentele suppletoire begroting inzake de verlenging verlaagde tarieven Belasting- en Invorderingsrente (BIR) en steunmaatregelen voor medeoverheden), met memorie van toelichting.

7e incidentele suppletoire begroting Financiën 2020 (PDF | 6 pagina's | 419 kB)