Aanbiedingsbrief beantwoording Kamervragen LVS-instrumenten

Minister Slob stuurt de antwoorden op de Kamervragen over instrumenten van het leerlingvolgsysteem (LVS) naar de Tweede Kamer.