Beantwoording Kamervragen over invoering suikertaks

Staatssecretaris Blokhuis stuurt zijn antwoorden op schriftelijke vragen over de invoering van een suikertaks. De vragen zijn gesteld door het Tweede-Kamerlid Ploumen (PvdA).