Addendum Richtsnoer IER en Studenten VSNU en NFU September 2020

Het Addendum geeft een kader voor de relatie tussen student en universiteit en/of universitair medisch centrum (UMC) bij intellectuele en industriële eigendomsrecht(en). Het is een aanvulling op het 'Richtsnoer omgang met intellectuele eigendomsrechten (IER) richting academische startups' uit 2016.

Addendum Richtsnoer IER en Studenten VSNU en NFU September 2020 (PDF | 7 pagina's | 222 kB)