Monitor exportkredietverzekeringen 2019

De monitor exportkredietverzekeringen (ekv) is een jaarlijks verslag van de financiële ontwikkelingen en beleidsmatige ontwikkelingen op het gebied van de (Nederlandse) exportkredietverzekeringen.