Kamerbrief met reactie op de evaluatie van passend onderwijs en advies Onderwijsraad

Minister Van Engelshoven reageert op de onderdelen van de evaluatie van het passend onderwijs en het advies 'Steeds inclusiever' van de Onderwijsraad die gaan over het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Daarbij gaat zij in op een aantal moties en toezeggingen.

Kamerbrief met reactie op de evaluatie van passend onderwijs en advies Onderwijsraad (PDF | 14 pagina's | 574 kB)