Aanbieding nota van wijziging wetsvoorstel eenmalige huurverlaging

Minister Ollongren stuurt de Tweede Kamer een nota van wijziging van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II en de Woningwet (eenmalige huurverlaging huurders met een lager inkomen).