Kamerbrief over voortgang verankering ombudsfunctie in de wetenschap

Minister Van Engelshoven informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van het instellen van ombudslieden bij universiteiten voor de melding, rapportage en aanpak van ongewenst gedrag.

Kamerbrief over voortgang verankering ombudsfunctie in de wetenschap (PDF | 2 pagina's | 218 kB)