Aanbiedingsbrief rapport van de 16e Studiegroep Begrotingsruimte

Minister Hoekstra informeert de Eerste en Tweede Kamer over het rapport van de 16e Studiegroep Begrotingsruimte.