Beantwoording Kamervragen over het KNAW briefadvies en het rapport van het Nationaal Platform voor de Talen

Minister Van Engelshoven beantwoordt de vragen van de commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van de Tweede Kamer over haar brief van 1 juli 2020. De brief ging over het briefadvies 'Nederlands verdient meer’ van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en het rapport 'Talen Centraal' van het Nationaal Platform voor de Talen.