Kamerbrief over financiële positie van onderwijsbesturen in 2019


Minister Slob en minister Van Engelshoven informeren de Tweede Kamer over de cijfers over de financiële positie van de onderwijsinstellingen over 2019.