Voorstel van wet vereenvoudiging bekostiging po


Het wetsvoorstel wijzigt onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op het voortgezet onderwijs en enkele andere wetten. De wijziging houdt verband met de vereenvoudiging van de bekostiging van de scholen voor basisonderwijs (primair onderwijs) en samenwerkingsverbanden.

Voorstel van wet vereenvoudiging bekostiging po (PDF | 114 pagina's | 2,3 MB)