Wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof incl. Memorie van Toelichting

Wijziging van de Wet arbeid en zorg, de Wet flexibel werken en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn Wet betaald ouderschapsverlof.

Wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof incl. Memorie van Toelichting (PDF | 48 pagina's | 2,7 MB)