Beantwoording mondelinge vragen Notaoverleg Slachtoffers 28 oktober 2020

Minister Grapperhaus beantwoordt vragen uit het Notaoverleg Slachtoffers van de Commissie Justitie en Veiligheid van 28 oktober 2020. Daarnaast geeft hij zijn reactie (appreciatie) op enkele moties van de Kamerleden Van den Berge (GroenLinks) en lid Van Nispen (SP).

Beantwoording mondelinge vragen Notaoverleg Slachtoffers 28 oktober 2020 (PDF | 6 pagina's | 199 kB)

De vragen gingen over:

  • kinderporno;
  • online criminaliteit;
  • bestrijding discriminatie en racisme;
  • onderzoek ritueel misbruik.