Beantwoording Kamervragen over over de causaliteit van schade en gaswinning

Minister Wiebes beantwoordt vagen over over de causaliteit van schade en gaswinning.