Kamerbrief over taakstelling huisvesting vergunninghouders 2021

Staatssecreraris Broekers-Knol informeert de Tweede Kamer over de landelijke taakstelling voor het huisvesten van vergunninghouders en de publicatie in de Staatscourant. Ze stuurt een afschrift mee van de brief aan de commissarissen van de Koning en burgemeesters over de opgaven voor de opvang en huisvesting van vergunninghouders.

Kamerbrief over taakstelling huisvesting vergunninghouders 2021 (PDF | 2 pagina's | 165 kB)