CW3.1.bijlage

De bijlage geeft een toelichting op de doelen, beleidsinstrumenten, financiële gevolgen, doelmatigeheid en doeltreffendheid van de financiële ondersteuning van de culturele en creatieve sector in verband met corona.

CW3.1.bijlage (PDF | 2 pagina's | 280 kB)