CW3.1.bijlage

De bijlage geeft een toelichting op de doelen, beleidsinstrumenten, financiële gevolgen, doelmatigeheid en doeltreffendheid van de financiële ondersteuning van de culturele en creatieve sector in verband met corona.