Kamerbrief met reactie op moties helmplicht snorfietsen, 30 km/h in bebouwde kom en continu voeren autoverlichting

Minister Van Nieuwenhuizen reageert op de gewijzigde motie van het Kamerlid Postma (CDA) over de helmplicht voor snorfietsen. Daarnaast gaat zij in op de nader gewijzigde motie van de Kamerleden Kröger (GroenLinks) en Stoffer (SGP) over de maximum snelheid van 30 km/h in de bebouwde kom als leidend principe. Ook behandelt zij de nader gewijzigde motie van het Kamerlid Schonis (D66) over het verplicht continu voeren van autoverlichting. Zij stuurt het rapport 'Verdiepingsonderzoek effecten helplicht snorfietsers' mee met de Kamerbrief.

Kamerbrief met reactie op moties helmplicht snorfietsen, 30 km/h in bebouwde kom en continu voeren autoverlichting (PDF | 4 pagina's | 298 kB)