Aanbiedingsbrief bij Geannoteerde agenda informele Raad Algemene Zaken EU 1 en 8 december 2020

Minister Blok biedt de Geannoteerde agenda aan voor de informele Raad Algemene Zaken (RAZ) van de Europese Unie op 1 en 8 december 2020. Vanwege de maatregelen tegen het coronavirus nemen de leden van de RAZ deel aan een videoconferentie.