Beantwoording vragen over Uitvoeringsagenda-VTH


Staatssecreraris Van Veldhoven beantwoordt vragen van de Eerste Kamer over de Uitvoeringsagenda VTH (vergunningverlening, toezicht en handhaving).

Beantwoording vragen over Uitvoeringsagenda-VTH (PDF | 12 pagina's | 496 kB)