Kamerbrief bij rapportage vreemdelingenketen 1e helft 2020

Staatssecretaris Broekers-Knol informeert de Tweede Kamer over de Rapportage Vreemdelingenketen (RVK) over de periode januari tot en met juni 2020. De rapportage zit als bijlage bij de Kamerbrief.