Kamerbrief invulling motie Sneller c.s. over Maatschappelijke Kosten Baten Analyse

Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Tweede Kamer, mede namens de minister van Economische Zaken en Klimaat, een rapport met daarin een evaluatie van de Algemene Leidraad voor maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA) vanuit het concept brede welvaart. Dit is een invulling van een motie van 3 oktober 2019. In deze brief geeft minister Hoekstra de belangrijkste conclusies en aandachtspunten uit het rapport en sluit hij af met de vervolgacties.

Kamerbrief invulling motie Sneller c.s. over Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (PDF | 5 pagina's | 286 kB)