Beantwoording Kamervragen Eerste Kamer over ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen

Minister Ollongren beantwoordt vragen van de Eerste Kamer over het ontwerp van het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen.

Beantwoording Kamervragen Eerste Kamer over ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen (PDF | 36 pagina's | 233 kB)