Kamerbrief over appreciatie van de adviezen over de governance van het Noordzeeoverleg en deelname van de visserijsector

Minister Van Nieuwenhuizen en minister Schouten lichten toe hoe zij de governance van het Noordzeeoverleg (NZO) invullen voor de uitvoering van het Noordzeeakkoord.
Daarbij gaan zij in op de uitvoering van de motie van de Kamerleden De Groot (D66), Geurts (CDA), Dik-Faber (Christen Unie) en Weverling (VVD) over de regie op de Noordzee.