Periodieke peiling COVID-19 in het funderend onderwijs Meting week 9 t/m 13 november 2020

De rapportage geeft de resultaten van een meting van schoolsluiting, lesuitval en afwezigheid van leraren en leerlingen in het funderend onderwijs. Het gaat om het basisonderwijs (bo), speciaal basisonderwijs (sbo), speciaal onderwijs (so), voortgezet speciaal onderwijs (vso) en voortgezet onderwijs (vo). De meting betreft de week van 9 tot en met 13 november 2020.

Periodieke peiling COVID-19 in het funderend onderwijs Meting week 9 t/m 13 november 2020 (PDF | 45 pagina's | 564 kB)