Kamerbrief over verlenging Addendum MEE 9 PJ energiebesparing

Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over over de resultaten van het Addendum op het convenant Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie ETS-ondernemingen (MEE).