Beleidsnota: Modernisering Rijksoctrooiwet 1995

In deze beleidsnota deelt minister Wiebes zijn ideeën over hoe de Rijksoctrooiwet 1995 kan worden gemoderniseerd. Hiermee moet onder meer de toegankelijkheid van het octrooisysteem voor het midden- en kleinbedrijf verbeteren.

Beleidsnota: Modernisering Rijksoctrooiwet 1995 (PDF | 12 pagina's | 842 kB)