Kamerbrief hielprik en reactie op advies niet-behandelbare aandoeningen

Staatssecretaris Blokhuis informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken inzake de hielprik en hij geeft een reactie op het advies van de Gezondheidsraad over het vroeg in het leven screenen op niet-behandelbare aandoeningen.

Kamerbrief hielprik en reactie op advies niet-behandelbare aandoeningen (PDF | 5 pagina's | 292 kB)