Nader rapport Wet vaststelling procedure staatloosheid

Staatssecretaris Broekers-Knol stuurt het nader rapport met het advies van de Raad van State over het wetsvoorstel Wet vaststellingsprocedure staatloosheid naar de Koning en de Tweede Kamer.

Bijlagen