Bijlage bij Eindevaluatie Regionaal Investeringsfonds mbo 2014-2018

De bijlage bevat de vragen en antwoorden uit een enquète over het Regionaal Investeringsfonds mbo (Rif).

Bijlage bij Eindevaluatie Regionaal Investeringsfonds mbo 2014-2018 (PDF | 83 pagina's | 768 kB)