Eindevaluatie Regionaal Investeringsfonds mbo2014-2018

Het rapport evalueert het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) 2014-2018 voor het stimuleren van de samenwerking tussen onderwijs (publiek) en bedrijfsleven (privaat).

Eindevaluatie Regionaal Investeringsfonds mbo2014-2018 (PDF | 154 pagina's | 1,3 mB)