Kamerbrief over Jaarplan AIVD

Minister Ollongren informeert de Tweede Kamer over de hoofdlijnen van het jaarplan van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) 2021.