Kamerbrief uitvoering motie recreatiewoningen

Minister Ollongren meldt de stand van zaken van de uitvoering van de motie-Koerhuis-Van Eijs over permanente bewoning van recreatiewoningen.