Antwoorden op Kamervragen over het CPB-onderzoek naar het niet-gebruik van de aanvullende beurs door studenten

Minister Van Engelshoven beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van het onderzoek 'Niet-gebruik van de aanvullende beurs van het Centraal Planbureau (CPB).