Antwoorden op Kamervragen over studiefinanciering

Minister Van Engelshoven beantwoordt Kamervragen over studiefinanciering en studieschuld sinds de invoering van het leenstelsel.