Nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen

Minister Ollongren beantwoordt vragen over het voorstel van wet tot wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enige andere wetten in verband met het versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen.