Beoordeling van de eigen kwaliteit in het mbo

Het themaonderzoek brengt thematisch in kaart hoe instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) de eigen kwaliteit beoordelen.

Beoordeling van de eigen kwaliteit in het mbo (PDF | 21 pagina's | 252 kB)