Memorie van toelichting incidentele suppletoire begroting 2021 OCW (coronabanen hoger onderwijs)

Toelichting op het wetsvoorstel tot wijziging van de begrotingsstaat van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voor het jaar 2021 (incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen voor coronabanen in het hoger onderwijs in verband met COVID-19).

Memorie van toelichting incidentele suppletoire begroting 2021 OCW (coronabanen hoger onderwijs) (PDF | 8 pagina's | 478 kB)