Beantwoording vragen over examenresultaten 2020


Minister Slob beantwoordt vragen van de vaste  commissie  voor Onderwijs,  Cultuur  en Wetenschap (OCW) van de Tweede Kamer over zijn brief van 13 oktober 2020 over examenresultaten 2020.

Beantwoording vragen over examenresultaten 2020 (PDF | 16 pagina's | 488 kB)