Beantwoording Kamervragen over voorstel afschaffen verplicht commissievoorzitterschap door raadsleden, statenleden en eilandsraadsleden

Minister Ollongren beantwoordt vragen over het voorstel van wet tot wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met het laten vervallen van het verplicht voorzitterschap door raadsleden, statenleden en eilandsraadsleden van raads-, staten- en eilandsraadscommissies. Dit wetsvoorstel is een initiatief van de Kamerleden Van den Bosch en Van der Molen.

Beantwoording Kamervragen over voorstel afschaffen verplicht commissievoorzitterschap door raadsleden, statenleden en eilandsraadsleden (PDF | 8 pagina's | 381 kB)