Kamerbrief over consultatie OFL over rapport over zetels in waterschapsbesturen

Minister Van Nieuwenhuizen informeert de Tweede Kamer over de consultatie naar aanleiding van het rapport 'Geborgd gewogen -advies over geborgde zetels in waterschapsbesturen' door het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL). De rapportage 'De stem van het water –Perspectieven uit een brede consultatie over geborgde zetels in waterschapsbesturen' stuurt zij mee met de Kamerbrief.

Kamerbrief over consultatie OFL over rapport over zetels in waterschapsbesturen (PDF | 2 pagina's | 181 kB)