Rapport Verslaglegging Groot Onderhoud Schoolgebouwen

Het rapport bevas een advies over de verslaglegging van de voorziening groot onderhoud voor scholen in het jaarverslag.

Rapport Verslaglegging Groot Onderhoud Schoolgebouwen ( PDF | 30 pagina's | 376 kB )