Aanbiedingsbrief bij Beleidsvisie Collecties uit een koloniale context

Minister Van Engelshoven stuurt de Beleidsvisie 'Collecties uit een koloniale context' naar de Tweede Kamer. De beleidsvisie is een reactie op het advies 'Koloniale collecties en erkenning van onrecht van de Raad voor Cultuur dat zij op 7 oktober 2020 naar de Kamer heeft gestuurd.

Aanbiedingsbrief bij Beleidsvisie Collecties uit een koloniale context ( PDF | 1 pagina's | 209 kB )