Beleidsvisie collecties uit een koloniale context

De beleidsvisie bevat een reactie op het advies 'Koloniale collecties en erkenning van onrecht' van de Commissie Nationaal Kader Koloniale Collecties van de Raad voor Cultuur.

Beleidsvisie collecties uit een koloniale context ( PDF | 15 pagina's | 676 kB )