Beantwoording Kamervragen over belang van professionele tolken in de zorg

Minister Van Ark beantwoordt Kamervragen over het belang van professionele tolken in de zorg.