Antwoord op schriftelijke vragen over de subsidieregeling Specifieke uitkering ventilatie in scholen

Minister Slob beantwoordt Kamervragen over de subsidieregeling Specifieke uitkering ventilatie in scholen en de verantwoordelijkheid van schoolbesturen.

Antwoord op schriftelijke vragen over de subsidieregeling Specifieke uitkering ventilatie in scholen (PDF | 5 pagina's | 208 kB)