Antwoord op schriftelijke vragen over de subsidieregeling Specifieke uitkering ventilatie in scholen

Minister Slob beantwoordt Kamervragen over de subsidieregeling Specifieke uitkering ventilatie in scholen en de verantwoordelijkheid van schoolbesturen.