Afschrift brief van NVAO aan OCW inzake instellingsaccreditatie 2021

Afschrift van de brief van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) aan minister Van Engelshoven over de vervolgstappen naar aanleiding van de verkenning naar de aanpak van ervaren regeldruk bij kwaliteitszorg.

Afschrift brief van NVAO aan OCW inzake instellingsaccreditatie 2021 (PDF | 5 pagina's | 439 kB)