Kamerbrief voortgang uitvoering beleidsnota Van Voorlichten tot verplichten

Minister Kaag informeert de Tweede Kamer over geboekte voortgang op het gebied van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO).